blog02-e1469174512492

Ses ile ilgili kısaltmaların açılımı ve tanımı nelerdir?

AES: Audio Engineering Society (Dünya Ses Mühendisleri Birliği),

AF: Audio Frequency (Ses Frekansı),

Amplifikatör: Ses yükselteci,

Biamp: İki ayrı sinyal ile bağlantı özeliği,

Bass: Kalın sesler

BNC: Bayonet Nut Connect (Süngü tip vidalı konnektör,

CCD: Charged Coupled Device (Şarj Kuplajlı Birim),

CVBS: Composite video broadcast signal (Birleşik görüntü Sinyal Alanı),

DAC: Digital To Analog Converter (Dijitalden Analoğa Dönüştürücü),

dB: Desibel (Ses şiddeti ölçü birimi),

DIN: Deutsche Industrie Norm (Alman Endüstri normu soket girişi),

DRIT: Dijital Realized İnterpolation Technology ( Dijital İç Değer Gerçekleme Teknolojisi),

D-sub: Data-Subminiature Konnektör,

DOLBY SR: DOLBY Spectral Recording (Dolby Uzamsal Kayıt),

DTS: Digital Theatre System (Dijital Tiyatro Sistemleri),

EQ: Equalizer (Frekans Dengeleyici),

EMEP: Extended Modul End Prong bases (Işık Projektörü Konnektörü),

HDTV: High-definition TV (Yüksek çözünürlüklü televizyon),

Hypercardioid: Yüksek kalp şeklindeki sinyal algılama,

HF: high frequency (Yüksek Frekans),

Horn: Huni şeklinde boru tipli

HMI: Yüksek ışık değerli spot ampulü.

HPF: High Pass Filter (Yüksek Geçiş Filtresi),

HTP: Highest Takes Precedence (Işık Masası Kontrol Protokolü),

HX:      Ampul tipi,

inç(“): 2,54 (iki virgül ellidört) mm”lik uzunluk Ölçü Birimi,

LF: Low frequency (Düşük Frekans),

L+R: Left and Right (Sol ve Sağ),

LPF: Low pass filter (Alçak Geçiş Filtresi),

NSH: Projeksiyon Cihazı Ampulü,

MF: Medium frequency (Orta Frekans),

Mid: Orta,

Monitor Speaker: Monitör Hoparlör,

mV/Pa: milivolt bölü Pascal (Hassasiyet Birimi),

Oktav: Ses Yüksekliği,

p_p: Peak to peak (Tepeden tepeye olan değer),

RCA: Radio Corparation of America (Amerikan radyo Tipi Konnektör),

RF: Radio Frequency (Radyo Frekansı),

Smart Trilogic: Akıllı mantıksal işlemci,

SPL: Sound Pressure Level (Ses Basınç Seviyesi),

TFT: Thin-Film Transistör (İnce film şeklinde transistör),

TRS: Tip ring sleeve (Üç uçlu çivi tipi jak)

Tiz: İnce ses,

TVL: Television line (Çözünürlük Birimi),

THD: Total Harmonic Distortion (Toplam Harmonik Bozulma),

THD+N: Total harmonic distortion+Noise (Gürültü ve Toplam Harmonik Bozulma),

U: Unit 19 (on dokuz) inç Rack Dolabı, Ölçü Birimi :1 U = 4,3 (dört virgül üç) Mm,

USB: Universal Serial Bus (Evrensel Seri Terminal),

peak: Tepe,

XLR: XLeatch Rubber ((Ses Kablosu Dengeli Konnektör (Bağlayıcı) Tipi)),

World Clock: Senkron Saat protokolü,

Sosyal medyada Paylaşın ...

Yorumunuzu ekleyin

E-posta adresiniz yayımlanmayacak.