Gitarlar

GİTAR TARİHÇESİ ANLAMI VE İLK’LERİ

Gitar, parmakla ya da penayla çalınan esasen sekiz şekline benzeyen yanları iki tarafı oyuk üzerinde ses perdeleri olan uzun saplı ve telli bir çalgıdır.Gitarlar genelde altı tellidir ve değişik ağaç türlerinden yapılırlar. Çalgının göğsünde yuvarlak bir ses deliği vardır. Ses perdelerinden değişik ses ve tonlar elde edilir. Gövde üzerindeki göğüs kapağı tellerin titreşimlerini yükselterek sesin güçlenmesini sağlar.
Çağdaş klasik gitar genellikle altı tellidir; ama beş telli olanları da vardır. Akustik gitar olarak da bilinen klasik gitar değişik ağaç türlerinden yapılır. Pop ve folk müziği sanatçılarının çoğu klasik gitar yerine, daha güçlü ses veren 12 telli gitar kullanır.
Özellikle rock müzikte, geleneksel gitar yerine içi boş olmayan, gövdesi sert metal ya da plastikten yapılmış elektrogitar kullanılır. Elektrogitarda tel titreşimleri amplifikatörle güçlendirilerek hoparlörle iletilir. Değişik gitar türleri arasında tellerine metal bir çubukla basılarak çalınan Hawaii gitarı ile folk müziğinde pena ile çalınan metal telli gitar sayılabilir

Gitar 16. yüzyılda İspanya’da ortaya çıktı. Dört telli bir İspanyol çalgısı olan guitarra’mn geliştirilmiş biçimiydi. 19. yüzyılda İspanyol çalgı yapımcısı Antonio Torres gitara bugünküne en yakın biçimini verdi.
17. ve 18. yüzyıllarda bir tür İspanyol lavtası olan vihuela gözden düşerken, gitara olan ilgi arttı. O dönemde Avrupa’da çok yetenekli gitarcılar yetiştiyse de, gitar uzun süre amatör çalgısı olarak kaldı. 19. yüzyılda İspanyol gitarcı Fernando Sor  ve Fransisco Tarrega gitar için yazdıkları bestelerin yanı sıra, Bach ve Mozart’tan yaptıkları uyarlamalarla çağdaş klasik gitar müziğinin öncüleri oldular.

 

Gitar 20. yüzyılda yaygın olarak bütün müzik türlerinde kullanıldı. Çağdaş gitar müziğinin önde gelen bestecileri arasında İspanyol Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Granados’u ve Brezilyalı Heitor VillaLobos’u sayabiliriz. Çağdaş klasik gitarcıların en ünlüleri ise İspanyol Andres Segovia, Paco de Lucia, İngiliz Julian Bream’dir. Caz topluluklarında ritim için çok önemli olan gitar solo çalgı olarak da kullanılır. Ünlü caz gitarcıları arasında Fransız Django Reinhardt, ABDT Web Montgomery ve Joe Pars sayılabilir.Jimi Hendrix, Erim Clapton ve Chat Atkins rock müziğin en çok tanınan gitarcılarıdır.

  • AKUSTİK GİTAR

Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasının nedenidir. Bundan dolayı akustik gitar biraz daha sağlam kasaya sahiptir klasik gitardan ağırdır ve tuşe yapısı daha farklıdır.

 

 

elektro

ELEKTRO GİTAR

Katı ve oyulmamış gövdeye sahip olan elektro gitarda tellerden gelen ses manyetikler tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülüp yükselticiye yollanır. Genellikle pena ile çalınır. Manyetiklerin titreşimi algılayabilmesi için çelik tel kullanılır.
Elektrogitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektriğe çeviren ve böylece amfiye bağlandığında yüksek miktarda ses alınabilen gitardır. Diğer gitarlar gibi elektrogitarlar da sap, gövde ve bas olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu arada bazı elektrogitarlarda bas bulunmayabilmektedir. Gitarda gövde, manyetikleri, sesin tonu ve seviyesini ayarlayan kontrol devrelerini içeren ve tellerin bir ucunun bağlandığı bölümdür. Teller, köprü ad verilen metal bir donanm üstünden geçenek ya gövdeye doğrudan ya da köprünün kendisine bağlanmaktadır. Tellerin hemen altında, köprüyle sap arasında yer alan, tellerin mekanik titreşimini elektriğe çeviren manyetikler, gövdenin içine yerleştirilen elektronik sesi -ton kontrol devresine bağlıdır. Bu devre, manyetiklerden gelen sinyalin, amplifikatöre gitmeden önce tonunda ve ses seviyesinde değişiklik yapmak için kullanılır. Ayrıca yine gövdedeki manyetik seçici anahtar, sesin rengini deştirmek için istenilen manyetik veya manyetiklerin seçilmesini sağlar. Gövdenin sapla birleştiği yerin alt taraf, sapın gövde içindeki perdelerine kolay ulaşılması için, içeri doğru oyuk olarak yapılabilir (Single Cutaway). Bazı gitarlarda bu oyuk hem altta hem de üstte olabilmektedir (Double cutaway). Gövdenin sekli, gitar oturarak veya ayakta çalınırken en iyi dengeyi sağlayacak şekilde tasarlanır. Daha çok rock müzikte kullanılır, çoğu rockçı elektro gitar kullanır.

bassBAS GİTAR

Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede bas gitar için Fa anahtarı kullanılır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır: 12 telli, 6 telli, 5 telli, perdesiz, kafasız.

 

  • 7 TELLİ GİTAR

Klasik 6 telli gitarlardan pek bir farkı yoktur.Ancak tek nihai fark en üstte bulunan E (mi) telinden sonra B (si) telinin konulmasıdır. Bu sayede gitarda boş tel dizilimi aşağıdan yukarıya E(ince mi) B (Si) G (Sol) D (Re) A (La) E (Kalın Mi) ve “kalın” B (Si) dir.

Sosyal medyada Paylaşın ...

Yorumunuzu ekleyin

E-posta adresiniz yayımlanmayacak.