Evrensel Bir Dil Olan Notalara İsimlerini Kim Verdi?

Arezzolu Guido’nun Eli

arezzolu-guidonun-eli

Arezzolu Guido’nun Eli

İlk olarak Milattan Sonra 480-524 yılları arasında yaşamış Filozof Boethius tarafından isimlendirilen bu sesler, birçok kültürde (özellikle eski yunan ve roma medeniyetlerinde) yine farklı farklı biçimlerde yazım dilinde “işaretlenmişti”.

1030 yılında Arezzo Katedrali’nin rahibi Guido D’arezzo adlı din adamı ve müzik ustası tarafından, bir şiirin ilk hecelerinden türetilerek son halini alıp günümüzün belki de tek evrensel dili haline gelmiştir.

Manastırında verdiği müzik dersleri için pratik bir nota sistemi geliştiren din adamı, Aziz Johanna ilahisinin ilk hecelerinden yola çıkarak notaları isimlendiriyor. (Bir rivayete göre çocukları çalıştırdığı bir gün, kolaylık olsun diye parmak boğumlarına bu ilahinin sözlerini yazar, parmak diplerine denk gelen ilk hecelerden ise notaların isimleri türer)

991-1033 yılları arasında yaşamış olan Milanolu keşiş, şiirden yola çıkarak (ve çok küçük 2 oynama ile) son halini verdiği, sonrasında Arezzolu Guido’nun Eli olarak anılacak olan notalar aslında şöyle;

Do: Dominus (yaradan, mutlak)
Re: Rerum (madde)
Mi: Miraculum (mucize)
Fa: Familias planetarium (gezegenler ailesi/güneş sistemi)
Sol: Solis (güneş)
La: Lactea via (samanyolu)
Si: Siderae (gökler)

Not: ilk nota olan Do aslında Ut (ut queant laxis) imiş. Sonrasında okuması kolay olsun diye ters çevrilip Do hali verilmiş.

muzik-ismiMüzik İsmi Nereden Gelmiştir

Müzik, Yunanca kökenli bir kelimedir. Eski Yunan dil bilgisinde diller adlandırılırken dil sahiplerinin isimlerinin sonlarına (-ike, -ika) ekleri getilirdi. Yani bizdeki “İngiliz(ce), Yunan(ca)…” gibi… Ve Eski Yunanca’da mousa kelimesi peri anlamına gelmektedir. Müziğin ahenkli sesinin perilerin sesi olduğuna kanaat getiren Yunanlar da günümüzde kullandığımız ismin bulunmasını sağlamıştır. *Mous(ike)*

Yorumunuzu ekleyin

E-posta adresiniz yayımlanmayacak.